Oprava blisterů sendvičových panelů

Poptat službu

Zkušený tým Panel Integrity opravuje sendvičové panely, střechy a stěny po celém Německu, Rakousku, Švýcarsku, České republice, Maďarsku, Chorvatsku a téměř kdekoli v Evropě. Způsob oprav prováděných naší firmou využívá nejnovější poznatky v oboru.

Oprava blisterů sendvičových panelů …

Blister  – odloučení jádra od plechu panelu je velmi proměnlivou vadou jejiž příčin může být mnoho.

Blistry se otevírají 1mm vrtákem. Následně se provede vakuový test, který odhalí možné komplikace pod plechy, které by mohly zabránit úspěšné opravě.

Poté se bubliny naplní lepidlem z epoxidové pryskyřice. Množství lepidla závisí na velikosti blistru. Na jedné stěně se samozřejmě mohou vyskytovat odlišné případy. Prostřednictvím podtlaku se plech a pěna znovu spojí a díky přítlaku vnější desky se plech vyrovná, tak jak to jednotlivý případ blisteru dovoluje a profilace a tvar plechu vyžaduje. Tento postup zabraňuje tvorbě nových blisterů ve stejné poloze a rzi na vyvrtaném otvoru. Otvory jsou následně zakonzervovány barvou, čímž je dosaženo i estetické celistvosti plochy. Metodu podtlaku kombinujeme s metodou protitlaku. Kombinací obou metod dosahujeme skvělých výsledků, jak po stránce estetické, tak po stránce funkčnosti opravy.

Dokážeme proto opravit i velmi složité případy a trvale dosahovat velmi uspokojivých výsledků. Našim klientům nabízíme minimální zásahy do fasády s maximálním efektem.