Naše porfolio v obrazech

Oprava blisterů

Popis zakázky…..

Čištění technologických celků

Čištění technologických celků vyžaduje nejen velkou škálu technik a postupů čištění ale především dostatečnou koordinaci s probíhajícím provozem a precizní zacházení se strojovým vybavením a jeho náležitostmi.

Čištění střech

Znečištění povrchové krytiny znehodnocuje povrch střechny nejen esteticky. Nabízíme specializované čištění horkotlakem nebo chemickou cestou.

Čištění horkotlakem

Vysokotlaké čištění horkou vodou poskytuje našim klientům ekologický a velmi efektivní psotup čištění povrchů jako je zámková dlažba, leštěný beton, ….

Opravy blisterů sendičových panelů

Odloučení jádra panelů od plechu není obvyklou vadou a je třeba jej řešit s maximální profesní pozorností. Příčiny takové vady mohou být natolik odlišné, že vyžaduje odbornou analýzu a přesné stanovení postupu opravy v každém jednotlivém případě.

Čištění sedvičových panelů, odstraňování zbytkového lepidla

Odstranění zbytkového lepidla z povrchové úpravy sedvičových panelů stejně jako odstranění atmosférických i jiných nečistot provádíme s maximální péčí a pozorností k zachování kvality povrchové úpravy a to jak funkční tak estetické.